Climbing Up From The Deep

De revalidatie van Gery

Stichting Climbing Up From The Deep

Stichting Climbing Up From The Deep heeft ten doel het bekostigen van therapieen voor Gery, welke niet door de zorgverzekering worden vergoed en het delen van kennis en ervaring met lotgenoten, over de noodzaak en mogelijkheden van intensieve revalidatie en therapie mogelijkheden buiten de regulier geboden paden. 

Na ontslag uit het revalidatie centrum wordt poliklinisch, thuis of bij een fysio praktijk verder getraint. Therapie is standaard een half uurtje en er mag maar 1 keer per dag een behandeling fysiotherapie worden geboekt. Er wordt vooral ingezet op het aanleren van een oefening, met de bedoeling daar zelfstandig thuis mee aan de slag te gaan. Voor relatief eenvoudige blessures waarschijnlijk een prima systeem, maar voor mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH) vaak lastig tot onmogelijk waardoor er veel te weinig geoefend wordt en weinig progressie is. Dit terwijl er genoeg aanwijzingen dat intensief trainen zinvol is. Het is dus zaak daar zelf een oplossing voor te vinden. 

Vanuit de reguliere revalidatie wordt er weinig tot niets verteld over mogelijkheden buiten de gangbare paden. Denk daarbij aan revalidatie trajecten in klinieken waar intensieve trajecten worden geboden, of therapieen zoals Neurofeedback, rTMS of Neuromodulatie. De stichting heeft zich mede ten doel gesteld dergelijke informatie te verzamelen en onder aandacht van lotgenoten te brengen.